ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
marzec 2021

Month

Od najbliższego poniedziałku tj. 29 marca 2021 r do 9 kwietnia 2021 r. praktyczna nauka zawodu w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach przechodzi w tryb zdalny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...
Read More
Skip to content