ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Kadra

Dyrekcja ZKZ

Mirosław Pustelnik – Dyrektor

Andrzej Ptasiński – Wicedyrektor

Olga Skałban – Kierownik Gospodarczy

Giza Ewelina – sekretarz szkoły

 

Administracja ZKZ

Ciupa Mariola – kasjer

Sobich – Wierak Anna –  kasjer

Noweta Aneta – sekretarka

Księgowość szkoły obsługuje :

Powiatowe Centrum Rozliczeniowo – Księgowe w Puławach
ul. 6-go Sierpnia 5, 24-100 Puławy
e-mail: pcrk@pulawy.powiat.pl tel. 813 113 199

 

Kadra pedagogiczna Zespołu Kształcenia Zawodowego

Adamczyk Janusz – nauczyciel zawodu: technik budownictwa, murarz

Smyrgała Błażej – nauczyciel wychowania fizycznego

Dziechciarz Piotr – nauczyciel zawodu, wychowawca klasy

Stecka-Mikołajczak Lucyna – nauczyciel geografii

Goliszek Tomasz – nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Górecki Grzegorz – nauczyciel zawodu: ślusarz, technik mechanik

Grabowski Andrzej – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Grzechnik Mariusz – nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Jurak Karol – nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Klimowicz Anna – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, wychowawca klasy

Klimowicz Mariusz – nauczyciel zawodu: technik mechanik, ślusarz

Kosiarski Tomasz – nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, diagnosta

Kozioł Mirosław– nauczyciel religii

Kresińska Iga – nauczyciel języka angielskiego

Kustra Jacek – nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, diagnosta

Pasieczna Justyna – nauczyciel języka polskiego, 

Próchniak Kinga – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy

Białas Henryka – nauczyciel fizyki i informatyki

Ogorzałek Wiesław –  nauczyciel praktycznej nauki zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych

Rozenkiewicz Monika  – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy

Wiejak Wojciech – nauczyciel historii i WOS

Piskorski Jan – nauczyciel zawodu: technik budownictwa

Rus Bogusław – nauczyciel zawodu: technik mechanik

Sulej Jarosław – nauczyciel wychowania fizycznego

Sułek Pelagia – nauczyciel przedsiębiorczości

Wójtowicz Sylwia – pedagog

Zapora Piotr – nauczyciel zawodu: technik budownictwa, murarz

 

Pracownicy obsługi

Fijoł Ireneusz

Krekora Elżbieta

Męczyński Witold

Otręba Iwona