ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

operatora koparko-ładowarki
więcej Zapisz się na kurs:
spawacza
więcej Zapisz się na kurs:
przeglądy rejestracyjne i diagnostyka
badania techniczne
warsztat samochodowy
sklep motoryzacyjny
sprawdź nas Stacja Kontroli Pojazdów
ELEKTRYK rozpocznij edukację Branżowa Szkoła I stopnia MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
rozpocznij edukację Branżowa Szkoła I stopnia
operatora wózka widłowego więcej Zapisz się na kurs:

SZKOŁA

REKRUTACJA

KURSY

Stacja Kontroli Pojazdów

GALERIA

Branżowa Szkoła I stopnia
ELEKTRYK
MECHANIK POJAZDÓW

Branżowa Szkoła I stopnia

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej do skorzystania z oferty edukacyjnej Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach.

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w najnowszych pracowniach do nauki zawodu. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyska wykształcenie branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia – gdzie uzyskają wykształcenie średnie branżowe i będą mogli przystąpić do matury.

 

ELEKTRYK

Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

W ramach zajęć uczniowie klasy o specjalności elektryk nabywają umiejętności:
montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych,
wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń,
wykonywania konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych,
prowadzenia konserwacji oraz naprawy układów automatyki,
wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwenci klasy w zawodzie elektryk uzyskują uprawnienia kontrolno-pomiarowe (SEP) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.
Uzyskane w trakcie nauki umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje, pozwolą absolwentom podjęcie pracy w takich miejscach jak:

stacje obsługi pojazdów,
zakłady produkcyjne oraz naprawcze pojazdów samochodowych,
przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji.

Zajęcia praktyczne klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych, realizowane są w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej ze stacją diagnostyczną i warsztatem działającym przy Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach.

Zobacz nasz film promocyjny

Skip to content