Aktualności

Pomoc psychologiczna
 
Miejsca w których, można uzyskać wsparcie psychologiczne:
 
Telefoniczny dyżur psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach pod numerem:
 
785 027 111
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek -piątek 10.00 – 18.00

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny, wiadomośći e-mail oraz komunikatory np. Meesenger.
Nauczyciele ZKZ opracowują także metodę komunikacji poprzez video konferencje przy wykorzystaniu aplikacji Cisco Webex Meetings. Uczniowie zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny o uruchomieniu tej możliwości prowadzenia zajęć. Dotychczasowy plan lekcji od 25 marca br. (środa) pozostaje bez zmian.

Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową.
W przypadku frekwencji będzie ona zaznaczana symbolem KnO (w skrócie kształcenie na odległość), co nie będzie miało wpływu na frekwencję ucznia (nieobecny z przyczyn szkolnych). Do zadawania prac uczniom nauczyciele będą wykorzystywali zakładkę e-dziennika "Wiadomości". Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. W zakładce oceny będą wpisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, itp.).

UCZNIOWIE:
Od poszczególnych nauczycieli otrzymacie poprzez dziennik elektroniczny treści z podstawy programowej nauczanych przedmiotów oraz informacje o sposobie odsyłania wykonanych zadań domowych. Sprawdzajcie też swoją skrzynkę e-mail tam dostaniecie informacje o aplikacji Cisco Webex Meetings .

 

Przypominamy uczniom Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach o regularnym odbieraniu wiadomości z e-dziennika Librus i VULCAN.

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku, 16 marca wszystkie szkoły w Polsce są zamknięte. To decyzje podjęte po to, by minimalizować rozpowszechnianie się koronawirusa w kraju. Dyrektorzy szkół, rząd i kuratoria podkreślają jednak, że nie jest to czas wolny dla uczniów. Szkoły organizują zdalną naukę i lekcje online. Nauczyciele ustalają formę nauki, godziny pracy i kontakt z uczniami i są zgodni, że nauka powinna odbywać się w domu, a uczniowie powinni ten czas jak najlepiej wykorzystać na zgłębianie wiedzy i swoich zainteresowań.

Stąd nasza prośba do aby dziecko miało zapewniony skromny chociaż, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Ważne są ustalenia logistyczne w domu, przy czym należy wziąć pod uwagę również wszelkie domowe przyzwyczajenia wszystkich domowników. Pomocne zapewne będzie uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza.

W tym niełatwym dla wszystkich czasie ważne jest właściwe wspieranie dzieci, uczniów oraz motywowanie do nauki. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, uświadamiajcie, że ważne jest posiadaniu hobby, ale priorytetem powinna być szkoła, tak jak dla Was jest praca. Stwórzcie wspólnie przez wszystkich akceptowalny plan uczenia się w domu w czasie gdy nie może ona odbywać się w szkole. Nie pozbawiajcie dziecka wszystkich przyjemności, bo może się okazać, że zacznie kombinować. Jasno powiedzcie, iż w jego harmonogramie powinien znaleźć się czas na naukę, relaks, posiłek itd. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których nie zauważyło, pomóc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić ale nie robić za dziecko.

Należy przy tym pamiętać o wszelkich zagrożeniach w sieci. Należy położyć nacisk na edukację samego nastolatka, który powinien mieć dużą świadomość ryzykownych zachowań, działań nieakceptowanych przez rodziców. Na każdym etapie ważne jest podejmowanie rozmów z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz zapewnienie pomocy w przypadku problemów. Zdarza się, że rodzice nie podejmują tematu bezpieczeństwa w internecie, ponieważ postrzegają dziecko jako użytkownika bardziej zaawansowanego technicznie i nie potrzebującego pomocy. Być może najmłodsze pokolenie jest biegłe w dziedzinie technologii, jednak brak wiedzy oraz doświadczenia życiowego może przyczynić się do zaistnienia sytuacji ryzykownych. Asystujmy dziecku bez względu na wiek w jego wirtualnych poszukiwaniach.

Strony