ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
Wiadomości z życia szkoły

Aktualności

Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach pracuje w trybie zdalnym od dnia 9 listopada 2020 r.
czytaj więcej
Na podstawie wytycznych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 23.10.2020 r. praktyczna nauka zawodu przechodzi w tryb zdalny do dnia 08.11.2020 r.
czytaj więcej
Komunikat Dyrektora w sprawie zasad funkcjonowania ZKZ oraz BSI nr 8 w czasie pandemii – w strefie czerwonej. Link poniżej: Zasady pracy ZKZ w czerwonej strefie
czytaj więcej
W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19 od soboty 17 października 2020 r. powiat puławski wchodzi w „strefę czerwoną”. W związku z powyższym i na podstawie obowiązujących zasad szkoły ponadpodstawowe – w tym Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 w Puławach przechodzi w zdalny tryb nauczania z wyłączeniem praktycznej nauki zawodu. Szczegółowe...
czytaj więcej
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny oraz procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o uczniów oraz pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną Państwu przesłane przez...
czytaj więcej
1 2 3 4