ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
Wiadomości z życia szkoły

Aktualności

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2021/22 
czytaj więcej
klasa Im Aula 1a klasa IIm Aula 1 klasa III mzG sala 1 klasa III mzP sala 2 klasa III ezP sala 3
czytaj więcej
W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe od 28.09.2020 r. do 31.08.2023 r. w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 w Puławach w dniach od 20.05.2022 r do dnia 27.05.2022 r będzie prowadzona...
czytaj więcej
Przydział klas na zebranie: klasa IIm Aula 1 klasa III mzG sala 1 klasa III mzP sala 2 klasa III ezP sala 3 UWAGA! klasa Im Aula 1 PONIEDZIAŁEK 11.04.2022 r.
czytaj więcej
Ogłoszenie konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły lub Placówki, dla której organem prowadzącym jest Powiat Puławski: ogłoszenie o konkursach Klauzula informacyjna
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skip to content