ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Praktyczna nauka zawodu w trybie zdalnym

Od najbliższego poniedziałku tj. 29 marca 2021 r do 9 kwietnia 2021 r. praktyczna nauka zawodu w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach przechodzi w tryb zdalny.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. 2020 poz. 1389 z późn. zm.)

Skip to content