ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

REKRUTACJA – Branżowa Szkoła II Stopnia

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnieni przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym– istnieje możliwość przesłania wniosku droga elektroniczną na adres: kontakt@ckz.pulawy.pl

do 22 lipca 2022r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

1 sierpnia 2022r.

do godz. 14.00

Wydanie przez szkołę kandydatowi skierowania na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 3 sierpnia 2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

1.      oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, bądź świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

2.      zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej

3.      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 1 sierpnia 2022r.
do 5 sierpnia 2022r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00

Skip to content