ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

REKRUTACJA – Branżowa Szkoła I Stopnia

Obejrzyj film promocyjny:

Informator o szkołach ponadpodstawowych  województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/24 

 

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej placówki – kliknij w prezentację:

Prezentacja ZKZ 2023 24

 

DRODZY ABSOLWENCI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

Wybór dalszej drogi edukacyjnej to bardzo ważny moment w Twoim życiu. Kontynuując naukę w naszej szkole zdobędziesz dobry zawód, kwalifikacje a co za tym idzie pewną przyszłość. W roku szkolnym 2023/24 zapraszamy Cię do naszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 do klas o profilu

  1. mechanik pojazdów samochodowych
  2. elektryk
  3. mechanik – monter maszyn i urządzeń

Udostępniamy do Twojej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji Vedukacja firmy VULCAN. System jest dostępny na stronie internetowej:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie złóż wydrukowane podanie (wniosek) w placówce naszej szkoły.

„Na człowieka składają się wybory i okoliczności.
Nikt nie ma władzy nad okolicznościami,
ale każdy ma władzę wyboru.” – Éric-Emmanuel Schmitt

Życzymy, aby właściwą była Twoja decyzja o wyborze właśnie naszej szkoły.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) – istnieje możliwość przesłania wniosku droga elektroniczną na adres: kontakt@ckz.pulawy.pl

od 15 maja 2023 r.
do 23 czerwca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r.                do godz. 12.00

Wydanie przez szkołę kandydatowi skierowania na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 15 maja 2023 r.
do 19 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)
  3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 18 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

Skip to content