ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Praktyczna nauka zawodu od dnia 30.11.2020 r.

Klasy 3 uczestniczące w zajęciach praktycznej nauki zawodu w ZKZ wracają do pracy w trybie stacjonarnym – w reżimie sanitarnym od najbliższego poniedziałku 30 listopada 2020 r.
Harmonogram zajęć zostanie przesłany przez dziennik elektroniczny.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content