ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Zakończenie roku szkolnego 21/22

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w ZKZ!   Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach aktywnie wykorzystuje możliwości płynące z uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Puławskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe,...
Read More
W najbliższy piątek – 14 sierpnia 2020 r. ZKZ oraz Stacja Kontroli Pojazdów będą nieczynne.
Read More
Skip to content