ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Stacja Kontroli Pojazdów

Uwaga !!!
przy przeglądzie rejestracyjnym
– podpięcie do KTS GRATIS !!!

Wykonujemy okresowe przeglądy rejestracyjne przedłużające ważność dowodów rejestracyjnych:
– samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony,
– ciągników i przyczep rolniczych,
– motocykli,
– pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
– pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne w kraju)
– pojazdów skierowanych przez policję po wypadku, kolizji drogowych lub posiadających usterki techniczne.

Oferujemy także:

– naprawy bieżące
– komputerowe badania diagnostyczne
– wymianę ogumienia
– komputerowe wyważanie kół
– w pełni automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowej marki VALEO

GODZINY PRACY STACJI:

poniedziałek – piątek od 7.00 do 16.00

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Kształcenia Zawodowego
w Puławach prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 019 wydanego przez Starostę Puławskiego, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o uzyskaną Decyzję Nr TDT-P-426/21 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 20 maja 2021 r., potwierdzającej zgodność wyposażenia
i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).
Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja LPU/019/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A, B, T rozszerzonym o badania pojazdów w zakresie c, d, e.

Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:
A – motocykli i motorowerów,
B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),
T – ciągniki rolnicze,
c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
(pierwsze badania techniczne w kraju),
e – pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w poniższej tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji
z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233).

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
(Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.)

Opłata w zł (zawiera VAT)
1. Okresowe badanie techniczne:

B001 0BT – motocykl 62,00
B002 0BT – samochód osobowy 98,00
B003 0BT – samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 98,00
B004 0BT – taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
B005 0BT – pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
B006 0BT – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za bad. specjalistyczne) 63,00
B007 0BT – pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00

2. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:
B016 PBT – motocykl 116,00
B017 PBT – motorower 116,00
B018 PBT – samochód osobowy 169,00
B018 PBT – samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 169,00

3. Pozostałe dodatkowe badania techniczne:
B023 PDBT – pojazdu zarejestrowanego, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 114,00

Działalność ZKZ opiera się na dwóch podstawowych gałęziach:

– Stacja Kontroli Pojazdów – skomputeryzowany zespół specjalistycznych urządzeń,
z pomocą którego przeprowadzamy badania techniczne pojazdów, w tym okresowe obowiązkowe przeglądy rejestracyjne (w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym) samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz motocykli;

– warsztat samochodowy – specjalistyczna obsługa samochodów wszystkich marek; mechanika i elektromechanika pojazdowa, profesjonalne naprawy podwozi i silników, obsługa klimatyzacji, naprawy spawalnicze oraz inne usługi.

Skip to content