ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

REKRUTACJA – Branżowa Szkoła II Stopnia

Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej II Stopnia - kliknij, aby otworzyć

 

Obejrzyj film promocyjny:

 

 

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej placówki – kliknij w prezentację:
Prezentacja ZKZ 2024/25

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnieni przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym– istnieje możliwość przesłania wniosku droga elektroniczną na adres: kontakt@ckz.pulawy.pl

do 26 lipca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 sierpnia 2024r.

do godz. 14.00

Wydanie przez szkołę kandydatowi skierowania na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 6 sierpnia 2024r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

1.      oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, bądź świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

2.      zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej

3.      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 5 sierpnia 2024r.
do 8 sierpnia 2024r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9 sierpnia 2024 r.
do godz. 14.00

Skip to content