ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Pracownia elektryczna

W pracowni instalacji elektrycznych młodzież uczy się wykonywać instalacje elektryczne jednofazowe i trójfazowe zgodnie z normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W sali znajduje się 10 stanowisk do nauki zawodu. Do stanowisk doprowadzone jest zasilanie jednofazowe i trójfazowe w systemie TN-S. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne narzędzia, elektronarzędzia oraz sprzęt potrzebny do wykonania bezpiecznej instalacji elektrycznej zarówno mieszkaniowej jak i przemysłowej. Dodatkowo w pracowni znajduje się sprzęt kontrolno pomiarowy np. mierniki do badania skuteczności wyłączników różnicowoprądowych, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, miernik natężenia oświetlenia. Uczniowie podczas wykonywania ćwiczenia mają możliwość skorzystania z podręczników, które są na stanie pracowni. Młodzież na stanowiskach wykonuje układy instalacji elektrycznych oświetleniowych, gniazd wtykowych a także sterowanie stycznikami, przekaźnikami oraz innymi tego typu urządzeniami. Między innymi uczniowie uczą się programowania elektronicznych wyłączników czasowych, podłączanie układu do pomiaru zużycia energii elektrycznej itp. Uczniowie wykonują również pełną instalację mieszkaniową oświetleniową oraz gniazd wtykowych z zabudową, wyposażeniem i podłączeniem rozdzielnicy.

Pracownie przygotowana jest do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk.

W pracowni instalacji elektrycznych realizowane są w następujących kierunkach kształcenia:
1) elektryk ? zasadnicza szkoła zawodowa.

Skip to content