ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Pracowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażona jest w :

 • 15 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i ze spesjalistycznym oprogramowaniem MTS do programowania obrabiarek
 • Tablicę multimedialną do prezentacji symulacji
 • Pionowe centrum obróbcze Haas
 • Tokarka CNC firmy Haas

 

Uczniowie na zajęciach odbywanych na tej pracowni poznają:

 • zasady projektowania procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie,
 • zasady programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie w tym:
 • dobór i wykorzystanie uchwytów i przyrządów obróbkowych ,
 • zasady doboru i wykorzystania narzędzi skrawających na obrabiarkach CNC oraz określania dla nich parametrów technologicznych,
 • sposoby przeniesienia punktów zerowych obrabiarki na przedmiot obrabiany ,
 • określanie wartości korekcyjnych narzędzi i wprowadzanie ich do sterowniki obrabiarki,
 • uruchamianie obróbki i przerywanie pracy obrabiarki CNC ,
 • tworzenie programów CNC dla części toczonych i frezowanych ,
 • generowanie programów obróbczych w programie symulacyjnym MTSCNC dla toczenia i frezowania oraz tłumaczenie tych programów na programy maszynowe z wykorzystaniem postprocesora,
 • modyfikację programów maszynowych,
 • transmisję danych pomiędzy komputerem a obrabiarką i odwrotnie,
 • pracę obrabiarek CNC.
Skip to content