ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Pracowania konwencjonalnych technik wytwarzania

Pracownia konwencjonalnych technik wytwarzania wyposażona jest w :

 • Tokarki uniwersalne szt.4
 • Szlifierka do płaszczyzn
 • Frezarka pionowa szt.2
 • Wiertarka kadłubowa
 • Wiertarka promieniowa
 • Wiertarka słupowa
 • Wiertarka stołowa WS 16 szt.3
 • Szlifierko-ostrzałki szt.3
 • Zaginarka krawędziowa szt.3
 • Walcarka do profili i prętów
 • Giętarka do rur
 • Stół ślusarski z imadłem szt.15
 • Przecinarka tarczowa
 • Prasa hydrauliczna 30 t
 • Nozyce gilotynowe do blach i prętów
 • Młot kowalski 3,5 t

 

Uczniowie  (słuchacze) w  pracowni  obróbki ręcznej nabywają wiadomości i umiejętności oraz kształtują je w zakresie:

 • Wyjaśniać praktyczne aspekty pomiarów oraz dokonywać pomiarów i sprawdzania uniwersalnych zastosowaniem uniwersalnych i specjalnych narzędzi pomiarowych
  i sprawdzianów.
 • Wyjaśniać praktyczne aspekty tolerancji i pasowań oraz dokonywać działań na
  wymiarach tolerowanych.
 • Zaplanować proces trasowania na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz wytrasować na metalu zadany kształt.
 • Opisać podstawowe prace ślusarskie, określić przeznaczenie i omówić budowę narzędzi
  ślusarskich, oraz wykonać operacje w zakresie obróbki ręcznej.
 • Opisać podstawowe operacje obróbki plastycznej oraz wykonać operacje gięcia
  i prostowania.
 • Określić przeznaczenie, omówić budowę narzędzi do wykonywania otworów oraz
  wykonywać operacje wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.
 • Rozróżnić i opisać metody łączenia metali oraz wykonać wybrane połączenia rozłączne.
  Odczytywać informacje zawarte na rysunku technicznym.
 • Wykonywać szkice prostych części maszyn.
Skip to content