ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Pracowania budowlana

W CKZ znajduje się  pracownia ogólnobudowlana i pracownia nowoczesnych technik
w budownictwie. Pracownia powstała w wyniku coraz większego zainteresowania uczniów kierunkami budowlanymi.  Uczniowie chętniej wybierają zawody budowlane, które dają im dużą szansę na znalezienie zatrudnienia. Pracownia wyposażona jest w sześć boksów przystosowanych do prowadzenia różnych robót budowlanych. Boksy mają standardowe wymiary, pozwalające na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w nowej i starej podstawie programowej. Pracownia posiada też zaplecze będące magazynem materiałów i podręcznego sprzętu.

 Kształcone umiejętności:

Podczas zajęć praktycznych uczniowie wykonują roboty budowlane związane
z kierunkami kształcenia. Wykonują prace murarskie, tynkarskie, malarskie, tapeciarskie, betoniarskie, montaż suchej zabudowy, roboty podłogowe i okładzinowe. Podczas wykonywania prac oprócz umiejętności zawodowych szczególną uwagę zwraca się na precyzję, jakość i staranność wykonania.

 Kogo kształcimy ? kwalifikacje:

W pracowni budowlanej uczniowie kształceni są według ?starej” podstawy programowej w zawodzi technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz według ?nowej? podstawy programowej w zawodzi monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie.

 Kształtujemy umiejętności w kwalifikacjach:
     B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
     B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
     B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych

Skip to content