ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”

Powiat Puławski rozpoczął realizację projektu pn. „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Głównym jego celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego 550 uczniów z powiatu puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach zawodowych powiatu puławskiego do 30.09.2019r. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia dla szkół zawodowych, organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz kursów dających dodatkowe uprawnienia, praktyki i staże dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach bierze czynny udział w Projekcie. Projekt będzie  realizowany przez Powiat Puławski jednak Centrum Kształcenia będzie jednym z głównych wykonawców. W ramach projektu przeszkolonych  będzie w sumie 114 uczniów:

  • 78 osób w kursie Operator wózka jezdniowego
  • 36 osób w kursie na spawanie w metodach MAG i TIG

Uczestnikami będą uczniowie z następujących szkół:

  • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach
  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Puławach

Aktualnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach prowadzona jest rekrutacja. 

Pierwszy etap rekrutacji prowadzony jest do 6 października 2017r. Regulamin rekrutacji dostępy poniżej oraz w sekretariacie CKZ.

Skip to content