ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Erasmus+

Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach

Projekt „ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047587

          projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu  ERASMUS+  

                                                                           

W ramach projektu  32 uczniów  Branżowej Szkoły I stopnia Nr 8 kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i elektryk – weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Celem głównym projektu będzie podniesienie poziomu nauczania w zasadniczej/branżowej szkole zawodowej, równoznaczne z wyposażeniem absolwentów w szerszą wiedzę i umiejętności zawodowe i ogólne. Do tego celu głównego doprowadzą cele pośrednie: ułatwienie uczestnikom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych (dostosowanych do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy) i umiejętności językowych (komunikacja na poziomie podstawowym), a także kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (trwający 20 godzin kurs języka włoskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Włoch. Stażyści, podzieleni na dwie 16 – osobowe grupy, wyjadą do Włoch w lutym 2019 i w lutym 2020 roku.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i ukończenia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+

 

 

Skip to content