ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

 • technik pojazdów samochodowych

 Jeśli jesteś absolwentem Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych? Przyjdź do nas i kontynuuj swoją naukę.

Prezentacja ZKZ 2024/25 – kliknij, aby zobaczyć

Kształcenie trwa dwa lata i odbywa się w formie zaocznej (sobota-niedziela, co 2 tygodnie). Umożliwi Ci nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego,
a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika. Da Ci możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu  świadectwa dojrzałości kontynuacji kształcenie na studiach wyższych.

W Branżowej Szkole II Stopnia realizowana jest kwalifikacja MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Nauczysz się:

 1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 3. organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 4. przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych.

Kończąc Branżową Szkołę II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.

Uczęszczając do Branżowej Szkoły II Stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych. Ponadto, absolwent szkoły może zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe w ramach kursów i szkoleń.

Natomiast pracę z pewnością podejmiesz w lokalnych lub krajowych:

 • fabrykach motoryzacyjnych,
 • salonach sprzedaży samochodów,
 • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy),
 • warsztatach samochodowych,
 • firmach transportowych,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • zakładach komunikacji publicznej,
 • we własnej firmie,
 • na stacji diagnostycznej.

 

Skip to content