ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach Pan Mirosław Pustelnik, w dniu 17 maja 2024 r. został powołany w skład Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego.

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym.

Wręczając nominacje, Pani Minister Barbara Nowacka powiedziała: „Polska gospodarka opiera się na edukacji zawodowej i technicznej. Przygotowanie młodych osób do rynku pracy to wielkie wyzwanie. Jesteście Państwo naszymi doradcami i ambasadorami edukacji zawodowej, dlatego dziękuję za Wasze zaangażowanie. Jako MEN jesteśmy gotowi na zmiany, reformy i korekty. Musimy zbudować zrównoważony rynek pracy, rozwijając szkoły branżowe, technika i licea w równym stopniu”

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content