ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim

Harmonogram realizacji szkolenia: “Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”

HARMONOGRAM PROGRAMOWANIA I OBSŁUGIWANIA PROCESU DRUKU 3D

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 w Puławach w dniach od 04.10.2022 r do dnia 13.10.2022 r będzie prowadzona rekrutacja dla uczniów naszej szkoły na bezpłatny::

    • Kurs tworzenia witryn internetowych
    • Kurs Programowania i obsługiwania procesu druku 3D

Formularze zgłoszeniowe dostępne poniżej będą przyjmowane w Sekretariacie w Zespole Kształcenia Zawodowego w godzinach 07:00 do 15:00.

Formularz zgloszeniowy

Regulamin Rekrutacji

logo Unia europejska, Fundusze Europejskie, Lubelskie samkuj życie, rzeczpospolita Polska

Skip to content