ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w ZKZ!

 

Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach aktywnie wykorzystuje możliwości płynące z uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Puławskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, a realizowanego przez Powiat Puławski.

Jedną z aktywności prowadzona w ramach projektu są zorganizowane kursy dla uczniów z powiatu puławskiego. W ramach projektu w Zespole Kształcenia Zawodowego  w Puławach realizowane będą następujące zajęcia specjalistyczne dla 43 uczniów:

 • Kurs operatora wózków widłowych podnośnikowych dla pełnoletnich uczniów Branżowej Szkoły  I  Stopnia  Nr  8   w Zespole Kształcenia Zawodowego
  w Puławach (zawód elektryk, mechanik pojazdów samochodowych) – 1 grupa 10-osobowa,
 • Kurs operatora koparko-ładowarki dla pełnoletnich uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach (zawód elektryk, mechanik pojazdów samochodowych) – 1 grupa 10-osobowa,
 • Kurs spawania MAG dla pełnoletnich uczniów Branżowej Szkoły I  Stopnia  Nr  8  w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach (zawód elektryk, mechanik pojazdów samochodowych)  – 1 grupa 5-osobowa,
 • Tworzenie witryn internetowych dla uczniów Branżowej Szkoły I  Stopnia Nr  8 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach (zawód elektryk, mechanik pojazdów samochodowych)  – 1 grupa 10-osobowa,

HARMONOGRAM – kliknij, aby zobaczyć

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D dla uczniów Branżowej Szkoły I  Stopnia  Nr  8  w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach (zawód elektryk, mechanik pojazdów samochodowych) – 1 grupa 8-osobowa + nauczyciel.

Ponadto 16 wyróżniających się uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 odbędzie płatne staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach, dzięki czemu uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności oraz doświadczenie zawodowe dla przyszłego potencjalnego pracodawcy.

W ramach wyżej wymienionego projektu ZKZ otrzymało również doposażenie pracowni w następujący sprzęt:

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu 24 szt.
 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką,
 • projektor multimedialny,
 • telewizor,
 • ekran projekcyjny,
 • pakiet programów biurowych 24 kpl.,
 • drukarka 3D.

 

logo Unia europejska, Fundusze Europejskie, Lubelskie samkuj życie, rzeczpospolita Polska

Skip to content