ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Rekrutacja 2021/2022

DROGI ÓSMOKLASISTO

Wybór dalszej drogi edukacyjnej to bardzo ważny moment w Twoim życiu. Kontynuując naukę w naszej szkole zdobędziesz dobry zawód, kwalifikacje a co za tym idzie pewną przyszłość. W roku szkolnym 2021/22 zapraszamy Cię do naszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 do klas o profilu

  1. mechanik pojazdów samochodowych
  2. elektryk

Udostępniamy do Twojej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji Vedukacja firmy VULCAN. System jest dostępny na stronie internetowej:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie złóż wydrukowane podanie (wniosek) w placówce naszej szkoły.

„Na człowieka składają się wybory i okoliczności.
Nikt nie ma władzy nad okolicznościami,
ale każdy ma władzę wyboru.” – Éric-Emmanuel Schmitt

Życzymy, aby właściwą była Twoja decyzja o wyborze właśnie naszej szkoły.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
– istnieje możliwość przesłania wniosku droga elektroniczną na adres: kontakt@ckz.pulawy.pl
od 17 maja
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o
przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje
od 25 czerwca
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.Wydanie przez szkołę kandydatowi skierowania na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 17 maja
do 13 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)
  3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

 

Skip to content