ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Zasady funkcjonowania placówki w trakcie reżimu sanitarnego związanego z pandemią wirusa COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z trwaniem pandemii koronawirusa i koniecznością funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym, personel naszej placówki dołoży wszelkich starań, aby pobyt w naszej szkole był jak najbardziej bezpieczny. Prosimy o zapoznanie się zasadami naszego funkcjonowania w tym szczególnym czasie.
Zasady funkcjonowania placówki w trakcie reżimu sanitarnego związanego z pandemią wirusa COVID-19

Uczniowie/kursanci w czasie zajęć/konsultacji będą przebywać w wyznaczonej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupa może liczyć maksymalnie 11 uczniów.
Sanepid wskazuje, że do szkoły mogą uczęszczać tylko w pełni zdrowi uczniowie/kursanci, bez żadnych objawów chorobowych. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie, lub izolacji w warunkach domowych nie należy przychodzić na zajęcia do placówki.
Każdy uczeń/kursant będzie miał mierzoną temperaturę, w momencie przyjścia do szkoły oraz w trakcie dnia w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
W przypadku wystąpienia u ucznia/kursanta objawów chorobowych, nauczyciele będą informowali rodziców/osoby wskazane telefonicznie. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie (max. 30 min) po otrzymaniu informacji z placówki. Do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna, dziecko będzie przebywało wraz z opiekunem w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu.
Zapewniamy odpowiedni poziom higieny, z czym wiąże się zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, a także obowiązek dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły. Dozownik z płynem odkażającym znajduje się tuż przy wejściu do placówki.
Codzienne prace porządkowe prowadzone na terenie szkoły będą podlegały szczegółowemu monitorowaniu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – włączników, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
Aby nie narażać uczniów/kursantów na wdychanie oparów środków chemicznych godziny pracy ZKZ podczas reżimu sanitarnego zostają zmienione. Po zakończonych zajęciach żaden uczeń/kursant nie może przebywać na terenie placówki, jako że w tym czasie codziennie będzie prowadzona dokładna dezynfekcja całego obiektu.

Skip to content