ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Konsultacje

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie! Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły dla uczniów bezpośrednich konsultacji z nauczycielami.

Będą one trwały od 1 do 5 czerwca według ustalonego harmonogramu. W związku z tymi zmianami bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z dostępnych zajęć o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz niezbędną dokumentacją dostępną poniżej. Rodziców oraz pełnoletnich uczniów prosimy, aby przed przyjściem do szkoły wypełnili niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dokumenty i dostarczyli je do szkoły.

Przypominamy też obowiazkach ucznia w czasie korzystania z konsultacji i przebywania na terenie szkoły jakimi sa :

1. Zabieranie do szkoły własnego zestawu podręczników oraz przyborów szkolnych. W szkole nie ma możliwości pożyczania

podręczników/przyborów.

2. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce a jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekujących –

niezwłocznie należy je umyć wodą z mydłem.

3. Zasady higieny powinny być bezwzględnie stosowane: częste mycie rąk, nie podawanie ręki na przywitanie, zachowanie społecznego dystansu; odpowiednie

zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłanie.

4. Unikanie większych skupisk uczniów.

5. Niezwłoczne informowanie o zmianie numeru kontaktowego.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się poniżej.
Deklaracja pełnoletniego ucznia kursanta
Deklaracja rodzica
Informacja o ochronie danych osobowych
Oświadczenie pełnoletniego ucznia
Oświadczenie rodziców

Skip to content