ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny, wiadomośći e-mail oraz komunikatory np. Meesenger.
Nauczyciele ZKZ opracowują także metodę komunikacji poprzez video konferencje przy wykorzystaniu aplikacji Cisco Webex Meetings. Uczniowie zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny o uruchomieniu tej możliwości prowadzenia zajęć. Dotychczasowy plan lekcji od 25 marca br. (środa) pozostaje bez zmian.

Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową.
W przypadku frekwencji będzie ona zaznaczana symbolem KnO (w skrócie kształcenie na odległość), co nie będzie miało wpływu na frekwencję ucznia (nieobecny z przyczyn szkolnych). Do zadawania prac uczniom nauczyciele będą wykorzystywali zakładkę e-dziennika “Wiadomości”. Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. W zakładce oceny będą wpisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, itp.).

UCZNIOWIE:
Od poszczególnych nauczycieli otrzymacie poprzez dziennik elektroniczny treści z podstawy programowej nauczanych przedmiotów oraz informacje o sposobie odsyłania wykonanych zadań domowych. Sprawdzajcie też swoją skrzynkę e-mail tam dostaniecie informacje o aplikacji Cisco Webex Meetings .

Skip to content