ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

WAŻNY KOMUNIKAT

Przypominamy uczniom Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach o regularnym odbieraniu wiadomości z e-dziennika Librus i VULCAN.

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku, 16 marca wszystkie szkoły w Polsce są zamknięte. To decyzje podjęte po to, by minimalizować rozpowszechnianie się koronawirusa w kraju. Dyrektorzy szkół, rząd i kuratoria podkreślają jednak, że nie jest to czas wolny dla uczniów. Szkoły organizują zdalną naukę i lekcje online. Nauczyciele ustalają formę nauki, godziny pracy i kontakt z uczniami i są zgodni, że nauka powinna odbywać się w domu, a uczniowie powinni ten czas jak najlepiej wykorzystać na zgłębianie wiedzy i swoich zainteresowań.

Stąd nasza prośba do aby dziecko miało zapewniony skromny chociaż, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Ważne są ustalenia logistyczne w domu, przy czym należy wziąć pod uwagę również wszelkie domowe przyzwyczajenia wszystkich domowników. Pomocne zapewne będzie uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza.

W tym niełatwym dla wszystkich czasie ważne jest właściwe wspieranie dzieci, uczniów oraz motywowanie do nauki. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, uświadamiajcie, że ważne jest posiadaniu hobby, ale priorytetem powinna być szkoła, tak jak dla Was jest praca. Stwórzcie wspólnie przez wszystkich akceptowalny plan uczenia się w domu w czasie gdy nie może ona odbywać się w szkole. Nie pozbawiajcie dziecka wszystkich przyjemności, bo może się okazać, że zacznie kombinować. Jasno powiedzcie, iż w jego harmonogramie powinien znaleźć się czas na naukę, relaks, posiłek itd. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których nie zauważyło, pomóc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić ale nie robić za dziecko.

Należy przy tym pamiętać o wszelkich zagrożeniach w sieci. Należy położyć nacisk na edukację samego nastolatka, który powinien mieć dużą świadomość ryzykownych zachowań, działań nieakceptowanych przez rodziców. Na każdym etapie ważne jest podejmowanie rozmów z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz zapewnienie pomocy w przypadku problemów. Zdarza się, że rodzice nie podejmują tematu bezpieczeństwa w internecie, ponieważ postrzegają dziecko jako użytkownika bardziej zaawansowanego technicznie i nie potrzebującego pomocy. Być może najmłodsze pokolenie jest biegłe w dziedzinie technologii, jednak brak wiedzy oraz doświadczenia życiowego może przyczynić się do zaistnienia sytuacji ryzykownych. Asystujmy dziecku bez względu na wiek w jego wirtualnych poszukiwaniach.

Skip to content